Informacje RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polsteam – Shipping Agency Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (70-419), przy pl. Rodła 8, zaś pełne dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.polsteamagency.pl.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: iod.psa@polsteam.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
  b) banki.
 5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywali przez 6 lat, na potrzeby związane z przyjęciem Państwa skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi, a także z uwagi na wymogi Ustawy o rachunkowości.
 6. W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.